De RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft een akkerrand van 22 meter breed afgekeurd als ecologisch aandachtsgebied omdat deze 2 meter breder zou zijn dan wettelijk is toegestaan. Dat is natuurlijk belachelijk. Staatssecretaris Van Dam zei dat hij er niets aan kon doen “het moet van Brussel”. Daarom heb ik dat schriftelijk aan Landbouwcommissaris Phil Hogan voorgelegd. Hij vindt het ook ver gaan en wil de regels updaten om aan Nederland duidelijk te maken dat ze niet zo streng hoeven te zijn. Slechte regelgeving is funest voor boeren- en tuinders, daar moeten we altijd wat aan doen!