Persbericht: Europees parlement wil bordeskeuringen en Schengen voor varkens

Persbericht: Europees parlement wil bordeskeuringen en Schengen voor varkens

Actueel, Europees Parlement, Innovatie, Varkenshouderij
Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met de voorstellen van VVD-Europarlementariër Jan Huitema om zogenaamde bordeskeuringen en een ‘Schengen voor varkens’ mogelijk te maken binnen Europese wetgeving. Bordeskeuring is een keuringsmethode van dieren voor export, waarbij op een verzamelcentrum de keuring op de veewagen plaatsvindt door een dierenarts.  Op deze manier hoeven de dieren niet meer uit- en ingeladen worden, waardoor stress voor dieren verminderd kan worden. In Nederland zijn pilots uitgevoerd met deze bordeskeuring in samenwerking met de NVWA, dierenartsen en transporteurs. Helaas is deze bordeskeuring niet toegestaan binnen de huidige Europese regelgeving. Het Europees Parlement wil nu meer ruimte maken voor alternatieve keuringsmethoden, zoals de bordeskeuring, zonder dat deze extra risico’s voor diergezondheid of het dierenwelzijn met zich meebrengen. Daarnaast heeft het Europees Parlement een voorstel van Huitema…
Lees meer
Persbericht: Europese kwaliteitseisen voor hergebruik afvalwater in irrigatie

Persbericht: Europese kwaliteitseisen voor hergebruik afvalwater in irrigatie

Actueel, Duurzaamheid, Europees Parlement, Klimaat & Milieu, Landbouw, VVD
Het Europees Parlement heeft in Straatsburg gestemd voor nieuwe Europese wetgeving waarmee het mogelijk wordt om gezuiverd afvalwater te gebruiken voor irrigatie in de land- en tuinbouw. Toenemende droogte is een uitdaging voor de gehele Europese land- en tuinbouw. Daarom is het belangrijk dat we kijken naar nieuwe bronnen, buiten grondwater en oppervlaktewater. Rioolwater kan dusdanig gezuiverd worden dat dit water weer gebruikt kan worden voor irrigatie in de land- en tuinbouw. Door Europese kwaliteitscriteria op te stellen, moet overal in Europa de voedselveiligheid en volksgezondheid gegarandeerd blijven. Jan Huitema (VVD-Europarlementariër): “In Nederland stellen we al heel hoge eisen aan het water dat gebruikt wordt voor irrigatie. Daarom is het voor mij heel belangrijk dat deze Europese regels niet Nederlandse kennis en innovaties blokkeren. Daar zet ik mij voor in.…
Lees meer
Persbericht: Akkoord bereikt over EU regels openbare aanbesteding schone voertuigen

Persbericht: Akkoord bereikt over EU regels openbare aanbesteding schone voertuigen

Actueel, Duurzaamheid, Europees Parlement, Innovatie, Klimaat & Milieu, VVD
Gisterenavond hebben de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese landen een informeel akkoord bereikt over nieuwe Europese regels die overheden in de gehele EU gaan verplichten om bij de aanschaf van nieuwe voertuigen, zoals stadsbussen, vaker te kiezen voor voertuigen met een lage CO2-uitstoot. Deze nieuwe Europese wetgeving treedt vanaf 2021 in werking. Jan Huitema (VVD-Europarlementariër) was een van de onderhandelaars op dit dossier. Jan Huitema (VVD-Europarlementariër): “In de transportsector stijgt de CO2-uitstoot nog steeds. Om de klimaatdoelen te halen, moeten we hier gezamenlijk wat aan doen. Daarom ben ik voorstander van een Europese aanpak om de CO2-uitstoot terug te dringen. Dit wetsvoorstel is daar een goed voorbeeld van. Bovendien moeten overheden het goede voorbeeld geven, ook in de transitie naar een schonere transportsector. Tot slot vergroot deze…
Lees meer