Innovatie sneller dan de wet

Innovatie sneller dan de wet

Actueel
Insecten zijn op verschillende manieren enorm belangrijk voor de verduurzaming van de landbouw. Naast dat insecten onmisbaar zijn voor de bestuiving van verschillende gewassen, spelen ze ook een belangrijke rol in een transitie naar een circulaire economie. Dat kan namelijk door bepaalde soorten te kweken. Insecten kunnen zich voeden op mest en verschillende reststromen uit de landbouw. Op deze manier zetten de insecten deze producten om in eiwitten en vetten van hoge kwaliteit, die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om bioplastics of biobrandstoffen te maken. In Nederland wordt naar dit soort duurzame innovaties volop onderzoek gedaan, en er zijn verschillende ondernemers die hiermee aan de slag willen. Europese wetgeving zit deze innovaties echter in de weg. Insecten mogen niet gevoerd worden met mest, omdat het een dierlijk bijproduct is en insecten…
Lees meer
Innovatieve oplossingen voor beter diertransport

Innovatieve oplossingen voor beter diertransport

Actueel
De laatste weken staat het onderwerp diertransport hoog op de agenda in het Europees Parlement. Er bestaan verschillende Europese regels op dit gebied, bijvoorbeeld voor maximale transportduur, rusttijden en leefomstandigheden tijdens transport. Probleem is dat de wetgeving in veel delen van de EU niet goed gehandhaafd wordt. Slecht voor het dierenwelzijn, slecht voor de Nederlandse concurrentiepositie van de Nederlandse transporteurs. Door het ontbreken van een gelijk speelveld lijden de goeden onder de kwaden. Handhaven dus! Daarnaast heb ik twee belangrijke aanpassingen in de wetgeving voorgesteld. Het toestaan van de bordeskeuring en een zogenaamde “Schengen voor varkens”.  Voordat dieren geëxporteerd kunnen worden, moet het welzijn van de dieren gekeurd worden door een veearts. Alleen gezonde dieren mogen getransporteerd worden. Als bijvoorbeeld een vrachtauto dieren ophaalt bij verschillende veehouders, moeten alle dieren bij een…
Lees meer
Akkoord bereikt over Europese meststoffenwetgeving

Akkoord bereikt over Europese meststoffenwetgeving

Actueel, Europees Parlement, Landbouw
Vandaag is een informeel akkoord bereikt tussen Europese landen, het Europees Parlement en de Europese Commissie over een nieuwe Europese meststoffenverordening. Door deze wetgeving stimuleren we de productie van nieuwe bemestingsproducten gemaakt van biologisch afbreekbaar afval, dierlijke mest en andere reststromen. Waardevolle nutriënten worden zo gerecycled en gaan niet verloren. Daarmee zou onder andere 30% aan fosfaatkunstmest bespaard kunnen worden. Bovendien mogen deze gerecyclede meststoffen, door het opstellen van Europese normen, nu vrij verhandeld worden op de Europese markt. Organische meststoffen die worden gemaakt in het ene EU-land kunnen nu zonder problemen verkocht worden aan andere Europese landen. Zo wordt de kringloop binnen de EU beter gesloten. Daarnaast wordt het gebruik van zogenaamde biostimulanten in deze wetgeving gestimuleerd. Biostimulanten zijn micro-organismen, zoals bacteriën of nematoden en bevorderen de groei van…
Lees meer