De conceptlijst die de Europese Commissie opstelde van plantensoorten die een verhoogd risico zouden hebben om plagen en ziekten te verspreiden is volgens Jan Huitema onterecht.

Door het ontstaan van nieuwe handelsstromen en de gevolgen van klimaatverandering, vormen schadelijke uitheemse organismen een steeds groter risico voor telers en handelaren in heel Europa. Om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken worden de eisen voor plantenimport aangescherpt. Europese regels zijn erg belangrijk om ervoor te zorgen dat ziektes van buiten de EU zich niet zomaar naar Nederland kunnen verspreiden.

In principe is het een goed streven om onze tuinbouwsector zoveel mogelijk te beschermen. De Nederlandse tuinbouwsector weet namelijk als geen ander hoe belangrijk het is om een goede plantgezondheid voor hun teelt te waarborgen en voldoet aan de strengste fytosanitaire eisen.

Conceptlijst van plantensoorten met verhoogd risico

Voor de zomer maakte de Europese Commissie een conceptlijst van plantensoorten die een verhoogd risico zouden hebben om plagen en ziekten te verspreiden. Op deze lijst stonden 39 plantensoorten waaronder Ficus en Cycas, 2 soorten die Nederland al jarenlang op grote schaal zonder problemen importeert en waar veel Nederlandse bedrijven van afhankelijk zijn. Voor de plantensoorten op deze lijst zou per 14 december 2019 een importverbod gaan gelden, tenzij voor die tijd uit onderzoek zal blijken dat bepaalde handelsstromen geen risico vormen.

Bezwaar tegen lijst

Ik heb bij de Commissie mijn bezwaar gemaakt tegen deze lijst omdat ik vind dat deze lijst onterecht is samengesteld zonder dat er toelichting is gegeven op hoe de plantensoorten zijn beoordeeld. Er zijn veel telers die al decennialang verschillende van deze soorten op een zorgvuldige manier importeren en geen risico vormen voor de Europese plantgezondheid. Verschillende bedrijven en organisaties hebben daarom afgelopen zomer van zich laten horen door hun bezwaren bij de Commissie in te dienen.

Aangepaste lijst

Dit is door de Commissie niet onopgemerkt gebleven en samen met andere Europarlementariërs heb ik extra druk gezet op de Commissie. Vrij snel werd ik uitgenodigd voor een gesprek. Ik heb het belang van onze telers en handelaars benadrukt en herhaalt dat ongerechtvaardigd protectionisme onacceptabel is. Zuidelijke lidstaten profiteren ervan als er een importverbod komt op deze soorten, omdat zij deze soorten veel zelf produceren. Op basis van de bezwaren heeft de Commissie de lijst aangepast zodat in vitro materiaal, zaden en bonsais geïmporteerd mogen blijven worden, evenals de plantensoorten Cycas en Ficus met de uitzondering van Ficus carica. Dat is al een belangrijke stap.

Meer onderzoek nodig

Er staan nog steeds een aantal soorten op de lijst die veel door Nederland worden geïmporteerd en die ik graag van de lijst af wil hebben. Van andere Europarlementariërs wordt echter het tegenovergestelde gevraagd. Doordat telers in zuidelijke landen in het verleden veel problemen hebben gehad met plantziekten door import, willen zij juist dat de lijst uitgebreid wordt.

Voor nu zal er onderzoek gedaan moeten worden om aan te tonen dat de meeste Nederlandse handelsstromen zorgvuldig zijn opgezet en geen risico vormen. Dat gaat tijd en moeite kosten, maar zo wordt de lijst in ieder geval wel op wetenschappelijke basis samengesteld, en zijn veilige Nederlandse handelsstromen gewaarborgd.

Verschenen in de Boerderij op 14-10-2018