Niemand heeft het recht om natuurlijke eigenschappen van planten en producten voortgekomen uit klassieke veredeling zomaar te patenteren. Met andere woorden: geen monopolies op onze groente en fruit!
Door onduidelijke regelgeving bestaat die mogeijkheid echter wel.
Eind vorig jaar sprak het gehele Europees Parlement zich in een resolutie hiertegen uit. De Europese Commissie zegt nu dat het nooit de intentie is geweest de mogelijkheid te geven natuurlijke eigenschappen van planten en producten voortgekomen uit klassieke veredeling te patenteren.

Vandaag publiceerde de Europese Commissie haar langverwachte clarrifying notice, waar het Europees Parlement om had gevraagd. Initiatiefnemers van de resolutie in het Parlement – Europarlementariërs Jan Huitema (VVD) en Bas Belder (SGP) – kwamen in actie nadat het hoogste orgaan binnen het Europese Octrooibureau patenten had verleend op natuurlijke eigenschappen van een broccoli en tomaat. Volgens de Commissie is het nooit de intentie geweest om het mogelijk te maken patenten te verlenen op natuurlijke planteigenschappen en producten voortgekomen uit klassieke veredeling. Iets dat het Europees Octrooibureau op basis van wetgeving uit 1998 toch had gedaan.

Huitema: “De Commissie heeft geluisterd naar onze oproep en is ook tot de conclusie gekomen dat producten die voortkomen uit essentiële biologische processen, zoals klassieke verdeling, niet gepatenteerd zouden mogen worden. Patenten op natuurlijke eigenschappen van planten blokkeren innovatie en zijn een gevaar voor de voedselvoorziening en gewasdiversiteit.” De eerste slag is gewonnen, het Europees Octrooibureau is aan zet om op basis van deze nieuwe informatie hun richtsnoeren aan te passen. Jan Huitema roept de verantwoordelijke ministers in de lidstaten op zich achter zijn initiatief te scharen en zich zwart op wit uit te spreken tegen de mogelijkheid natuurlijke eigenschappen van planten en producten voortgekomen uit klassieke veredeling te patenteren.

De clarrifying notice van de Europese Commissie is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/19622