Een bewogen zomerreces

Actueel
Tijdens het zomerreces staat alles traditiegetrouw op een lager pitje in Brussel. De straten zijn rustiger, in de kantoren is er minder bezetting. Op de terrassen zitten geen zakenmensen, maar toeristen. Voor mij is dit een uitgelezen moment om weer fulltime op de boerderij aan de slag te gaan en de zinnen te verzetten.       Kennis en ervaring Tussen de werkzaamheden door heb ik de tijd genomen om informeel kennis te maken met de land- en tuinbouwbestuurders van Nederland. Dat wij over uitstekende mensen beschikken bleek ook uit een gesprek dat ik eerdaags met Finse landbouwvertegenwoordigers had in Brussel. Ze waren diep onder de indruk van de kennis en ervaring van de Nederlandse bestuurders. Zo ook ik. Wat beschikken we over enorm veel kennis binnen de verschillende sectoren,…
Lees meer

Een drukke week in Brussel

Actueel
Op dinsdag 23 september organiseerde ik de eerste landbouwborrel van dit seizoen. Naast de Nederlandse landbouwparlementariërs was als spreker Aalt Dijkhuizen aanwezig, oud-bestuursvoorzitter van de Universiteit Wageningen. Hij vertelde over de noodzaak dat mensen de feiten moeten kennen om een oordeel te kunnen vellen over de ontwikkelingen in de agrosector. De uitbanning van de plofkip mag dan een vooruitgang betekenen op het terrein van dierenwelzijn, het is een achteruitgang in duurzaamheid omdat de hoeveelheid voer die nodig is per geproduceerde kilo vlees hoger is. Op donderdag was ik gastheer van een ontbijt in samenwerking met chemieconcern BASF, kunstmestproducent YARA en de Europese organisatie voor landeigenaren (ELO) met als thema de kloof die er bestaat tussen consumenten en de voedselproducerende sector. BASF beet het spits af met de resultaten van een…
Lees meer

Phil Hogan, een nieuwe start voor het GLB?

Actueel
                Maandag 2 oktober werd de kandidaat-Eurocommissaris van landbouw Phil Hogan ondervraagd door de landbouwcommissie. Uiteraard nam Jan Huitema de gelegenheid te baat om de kandidaat-commissaris te bevragen en aan te horen wat zijn visie op de toekomst van het Europees landbouwbeleid is. De hoorzitting begon met een uiteenzetting door Hogan over zijn visie op het Europees landbouwbeleid. De Commissie onder leiding van Juncker heeft een ambitieuze groeiagenda aangekondigd. Hogan ziet hierbinnen een belangrijke rol weggelegd voor de agrarische sector. Zijn basisprincipe is dat het GLB gericht moet zijn op het creëren van een agrarische sector die modern, marktgericht en kennisgedreven is. Dit is nodig om goed in te kunnen spelen op de wereldwijd groeiende vraag naar voedsel. Waar sommigen deze ontwikkeling als…
Lees meer