Actieplan tegen antibioticaresistentie

Actieplan tegen antibioticaresistentie

Duurzaamheid
Wereldwijd neemt het aantal bacteriën dat resistent is tegen antibiotica toe (AMR). Deze resistente bacteriën komen voor bij mensen, dieren en in de natuur. Resistente bacteriën kunnen ervoor zorgen dat antibiotica niet meer werken tegen bacteriële infecties. Met andere woorden; de bacterie raakt gewend aan de tegenstof antibiotica waardoor het toedienen geen effect meer heeft. De gevolgen van antibioticaresistentie kunnen hierdoor groot zijn. Resistente bacteriën komen in alle landen voor, niet alleen in Nederland. Het is daarom belangrijk om bij de bestrijding van antibioticaresistentie samen te werken met andere landen. Daarom heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend voor een ‘One Health’ actieplan. Hiermee wordt op Europees niveau bij zowel mensen, dieren en natuur maatregelen genomen om antibioticaresistentie te verminderen. Het nieuwe voorstel wil antibioticaresistentie preventie bijvoorbeeld een vast onderdeel…
Lees meer
Nederland wordt duurzaam

Nederland wordt duurzaam

Duurzaamheid
Het nieuwe regeerakkoord zet de toon voor de aankomende jaren: Nederland wordt duurzaam. Met het klimaatverdrag van Parijs, hebben we met 194 andere landen afgesproken om de broeikasgassen in 2030 met minstens 40% te verminderen. Nederland zal er de aankomende jaren alles aan doen om zich aan die doelstelling te houden. Sterker nog, we gaan verder en nemen het voortouw om het doel op 55% proberen te krijgen. Voor onze huidige en toekomstige leefomgeving is het belangrijk dat de wereldwijde beweging zo snel mogelijk op gang komt. Het milieu, en de opwarming van de aarde, kent echter geen grenzen. Wij alleen kunnen de klimaatverandering niet tegen gaan. Het nationale beleid is daarom direct gekoppeld aan de eisen van het Europese beleid. Als het aan mij ligt, een Europees klimaatbeleid dat…
Lees meer

Toelating mineralenconcentraat: nu doorpakken

Duurzaamheid, Landbouw
Nu heb je de kromme situatie dat een boer dierlijke mest moet afvoeren en kunstmest mag aanvoeren, dat kan beter! Daarom zet ik vol in op de toelating van mineralenconcentraat.''De nitraatrichtlijn uit 1991 stelt een limiet aan het gebruik van dierlijke mest. Daarbovenop mag nog kunstmest worden aangevoerd. Dit is omdat er vanuit wordt gegaan dat nutriënten in dierlijke mest slechter worden opgenomen door de plant. Kunstmest heeft een beter werkingscoëfficiënt en dus heb je minder kans op uitspoeling, is het idee. (meer…)
Lees meer