Wat is Pulskor vissen?

Wat is Pulskor vissen?

Innovatie, Pulskor, Visserij
Aanstaande dinsdag is er een belangrijke stemming in het Europees Parlement voor de Nederlandse visserij. Dan wordt er namelijk plenair gestemd over de vistechniek Pulskor. Met deze zeer innovatieve techniek worden vissen, zoals tong, opgeschrikt door kleine stroomstootjes en daarna gevangen in een net. Door deze techniek is het niet meer nodig om kettingen te gebruiken die over de bodem slepen zoals bij de gangbare boomkorvisserij. Hierdoor wordt de bodem minder beroerd wat beter is voor het bodemleven. Daarnaast wordt er veel minder brandstof verbruikt, omdat de netten veel makkelijker voort te bewegen zijn en wordt er minder bijvangst gevangen omdat de techniek selectiever vist. De stemming wordt spannend omdat andere lidstaten deze techniek (nog) niet toepassen en bang zijn voor een concurrentievoordeel bij Nederlandse vissers. Met die reden worden er…
Lees meer
Een gesloten mestkringloop; ruimte voor organische meststoffen!

Een gesloten mestkringloop; ruimte voor organische meststoffen!

Innovatie, Landbouw
Wat een mooi resultaat! Als het aan het Europees Parlement ligt wordt er binnen de nieuwe meststoffenverordening meer ruimte gecreëerd voor organische meststoffen zoals dierlijke mest en afvalstromen. Dit zou ertoe moeten leiden dat boeren minder mest hoeven af te voeren en minder afhankelijk worden van kunstmest. Ik ben blij dat mijn collega’s inzien dat we de mestkringloop op boerderijen veel beter kunnen sluiten. In Nederland zijn we al jaren bezig met ecologische en technologische innovaties om dat voor elkaar te krijgen. Helaas worden deze innovaties geblokkeerd door Europese regelgeving. Dat de Europese Commissie nu aan een oplossing werkt, door criteria op te stellen, kun je gerust een kleine doorbraak noemen! Het Parlement stemde ook in met strengere eisen voor het zware metaal cadmium in fosfaatkunstmest. Cadmium is kankerverwekkend en…
Lees meer
Video: Bezoek aan mestverwerker Kumac

Video: Bezoek aan mestverwerker Kumac

Innovatie, Landbouw, Video
Afgelopen week nam ik mijn Brusselse collega’s uit mee naar een mestverwerkingsinstallatie in Deurne. In het Europees Parlement ben ik namens de landbouwcommissie hoofdverantwoordelijk voor de nieuwe meststoffenwetgeving. Ik wil dat we mineralenconcentraat kunnen gaan gebruiken boven de gebruiksnorm voor dierlijke mest. (meer…)
Lees meer