Persbericht: Nieuw Europees landbouwbeleid moet boer het stuur weer in handen geven

Persbericht: Nieuw Europees landbouwbeleid moet boer het stuur weer in handen geven

Actueel, Duurzaamheid, Europees Parlement, Klimaat & Milieu, Landbouw, VVD
Voorstellen van VVD-Europarlementariër Jan Huitema om het nieuwe Europees landbouwbeleid resultaatgerichter te maken zijn door de landbouwcommissie van het Europees Parlement aangenomen. Op dit moment krijgen boeren inkomenssubsidie op voorwaarde dat ze verschillende vergroeningsmaatregelen doorvoeren die door Brussel zijn voorgeschreven. Brussel toetst vervolgens of elke boer de maatregelen doorvoert, zonder te kijken of de maatregelen resultaat hebben gehad. Volgens de Europese rekenkamer heeft deze manier van vergroening gefaald. In de voorstellen van Huitema krijgen boeren van Brussel meer vrijheid om zelf te bepalen hoe ze duurzaamheidsdoelen willen halen. In plaats van boeren vergroeningsmaatregelen voor te schrijven, wordt het resultaat van de boer op het gebied van klimaat, milieu en biodiversiteit beloond. Daarnaast zijn de voorstellen van Huitema aangenomen die de concurrentiekracht van de boer verbeteren en meten in welke mate…
Lees meer
Persbericht: Boer kan duurzaamheidinvesteringen gemakkelijker terugverdienen uit markt

Persbericht: Boer kan duurzaamheidinvesteringen gemakkelijker terugverdienen uit markt

Actueel, Landbouw
Consumenten stellen steeds hogere eisen op het gebied van milieu en dierenwelzijn voor hun dagelijkse boodschappen, terwijl de meerkosten voor de boer door Europese mededingingswetgeving maar moeilijk doorberekend kan worden in de consumentenprijs. Gisteravond heeft de landbouwcommissie in het Europees Parlement met grote meerderheid een amendement van VVD-Europarlementariër Jan Huitema aangenomen, waarmee de mededingingswetgeving zodanig wordt aangepast dat meer ruimte ontstaat om deze kosten wel door te kunnen berekenen. Jan Huitema, Europarlementariër VVD: “Door de Europese mededingingsregels aan te passen zijn boeren en tuinders beter in staat om investeringen op het gebied van duurzaamheid terug te verdienen uit de markt. Hierdoor kan de agrarische sector gemakkelijker voldoen aan de eisen van de burger op het gebied van duurzaamheid. Beter voor boer, burger en milieu.” Voor meer informatie kunt u bellen…
Lees meer
Persbericht: Europese kwaliteitseisen voor hergebruik afvalwater in irrigatie

Persbericht: Europese kwaliteitseisen voor hergebruik afvalwater in irrigatie

Actueel, Duurzaamheid, Europees Parlement, Klimaat & Milieu, Landbouw, VVD
Het Europees Parlement heeft in Straatsburg gestemd voor nieuwe Europese wetgeving waarmee het mogelijk wordt om gezuiverd afvalwater te gebruiken voor irrigatie in de land- en tuinbouw. Toenemende droogte is een uitdaging voor de gehele Europese land- en tuinbouw. Daarom is het belangrijk dat we kijken naar nieuwe bronnen, buiten grondwater en oppervlaktewater. Rioolwater kan dusdanig gezuiverd worden dat dit water weer gebruikt kan worden voor irrigatie in de land- en tuinbouw. Door Europese kwaliteitscriteria op te stellen, moet overal in Europa de voedselveiligheid en volksgezondheid gegarandeerd blijven. Jan Huitema (VVD-Europarlementariër): “In Nederland stellen we al heel hoge eisen aan het water dat gebruikt wordt voor irrigatie. Daarom is het voor mij heel belangrijk dat deze Europese regels niet Nederlandse kennis en innovaties blokkeren. Daar zet ik mij voor in.…
Lees meer