Tijd voor een Q&A!

Tijd voor een Q&A!

Het Europees Parlement, Brussel, De Europese Commissie en Raad, Brexit; van 28 naar 27 lidstaten, VVD, klimaat & milieu, Straatsburg, innovatie, ALDE, Europees budget, mestdossier, AGRI, Lobbyisten, GLB, ENVI, gentechnologie, melkrobots Het is alweer ruim drie...

Een succes op het liberale congres van ALDE

Europese liberalen nemen mijn resolutie aan: toelating mineralenconcentraat en inzetten op gebruik groene kunstmest!Succes op jaarlijks congres liberale partijen EU! ALDE Party...