Minister Schouten maakte deze week bekend te willen experimenteren met CRISPR-Cas. De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van nieuwe veredelingstechnieken. Door technieken zoals CRISPR-Cas is het mogelijk om in korte tijd grote vooruitgang te boeken op het gebied van bijvoorbeeld opbrengst, voedingswaarde, ziekteresistentie, droogte- en zouttolerantie. Het is duidelijk dat met deze technieken grote duurzaamheidsslagen te maken zijn en dit dus goed aansluit bij de visie van minister Schouten op kringlooplandbouw.

Grote tegenvaller is echter de uitspraak van het Europese Hof van afgelopen zomer. Door deze uitspraak blijven nieuwe veredelingstechnieken, zoals CRISPR-Cas, onder de strenge GMO-wetgeving vallen. Het gevolg daarvan is dat het voor Europese veredelingsbedrijven onmogelijk wordt gemaakt om nieuwe veredelingstechnieken te gebruiken. Hierdoor dreigen zij de concurrentiestrijd met landen buiten de EU te verliezen.

Sinds het moment dat ik gekozen ben voor het Europees Parlement heb ik me ingezet om de nieuwe veredelingstechnieken buiten de reikwijdte van de GMO-wetgeving te krijgen. Ik heb gepleit voor een nieuwe wetgeving speciaal voor nieuwe veredelingstechnieken. Mijn belangrijkste argument hiervoor is dat nieuwe veredelingstechnieken zoals CRISPR-Cas wel degelijk verschillen van de traditionele GMOs.

Met CRISPR-Cas wordt alleen gewerkt met het soorteigen genetisch materiaal van een gewas, en worden er geen genen van andere plant- en diersoorten ingebracht. Dat betekent dat de producten van CRISPR-Cas ook door klassieke veredeling verkregen kunnen worden. Door CRISPR-Cas kun je echter veel preciezer en sneller veredelen. Zeker voor tetraploïde gewassen, zoals de aardappel, is dat een groot voordeel.

Samen met minister Schouten blijf ik zoeken naar mogelijkheden om nieuwe veredelingstechnieken te mogen gebruiken in Nederland, wellicht door nieuwe wetgeving of via flexibiliteit in de huidige GMO-wetgeving. Het kan wat mij betreft niet zo zijn dat de Nederlandse veredelingssector, met zijn grote historie op het gebied van innovatie en duurzaamheid, het schip gaat missen omdat de Europese wetgeving achterblijft.

Blog verschenen in het blad Nieuwe Oogst op 3-11-2018