Op 3 september stelde Jan Huitema een aantal schriftelijke vragen aan de Europese Commissie over het aanpassen van de vetcorrectie als reactie op de Russische boycot. Inmiddels heeft de Europese Commissie de vragen beantwoord (zie hieronder).

DSCN5749

Al in 2008 heeft de VVD gepleit voor een zachte landing voor de Nederlandse melkveehouders. De Europese Commissie heeft echter op vragen van VVD-Europarlementarier Jan Huitema geantwoord dat de Commissie niet voornemens is de vetcorrectie aan te passen. Jan Huitema blijft samen met staatssecretaris Dijksma pleiten voor een aanpassing van de vetcorrectie.

Huitema: “Het is nogal cru dat aan de vooravond van de afschaffing van het melkquotum, Nederlandse melkveehouders een record bedrag aan superheffing moeten betalen. En dat terwijl het Europese melkquotum niet eens wordt volgemolken en de melkprijzen dalen door de Russische boycot. Ik heb sympathie voor de argumentatie van de nieuwe landbouwcommissaris Phil Hogan om tijdens het spel de regels niet te veranderen, maar de VVD pleit hier al vanaf 2008 voor”.

.

Antwoorden van de Europese Commissie op de schriftelijke vragen van Jan Huitema:

NL

E-006589/2014

Antwoord van de heer Cioloș

namens de Commissie

(14.10.2014)

  1. De afschaffing van de melkquota op 1 april 2015 werd in 2008 door de Raad overeengekomen in het kader van de gezondheidscontrole, samen met een duidelijk tijdschema voor het uitfaseren van de quota door een verhoging met 1 % per jaar tijdens de quotajaren 2009/10-2013/14. De Commissie aanvaardde tevens de coëfficiënt voor de correctie van het vetgehalte te wijzigen. Het akkoord over de hervorming van het GLB tussen het Europees Parlement en de Raad in 2013 wijzigde deze regelingen niet.
  1. Slechts bepaalde groepen Europese melkveehouders zouden profiteren van een aanpassing van de vetcorrectie, en niet noodzakelijk die welke het meest door het Russische invoerverbod worden getroffen.
  1. De Commissie heeft dit jaar actief deelgenomen aan de interinstitutionele besprekingen over de toekomst van de melksector, waarin onder meer de mogelijkheid van een verdere aanpassing van de coëfficiënt voor de correctie van het vetgehalte ter sprake kwam, maar er was geen breed politiek draagvlak voor een wijziging. Tegen deze achtergrond is de Commissie niet voornemens met een voorstel voor de aanpassing van de coëfficiënt voor de correctie van het vetgehalte te komen.