Insecten zijn op verschillende manieren enorm belangrijk voor de verduurzaming van de landbouw. Naast dat insecten onmisbaar zijn voor de bestuiving van verschillende gewassen, spelen ze ook een belangrijke rol in een transitie naar een circulaire economie. Dat kan namelijk door bepaalde soorten te kweken.

Insecten kunnen zich voeden op mest en verschillende reststromen uit de landbouw. Op deze manier zetten de insecten deze producten om in eiwitten en vetten van hoge kwaliteit, die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om bioplastics of biobrandstoffen te maken. In Nederland wordt naar dit soort duurzame innovaties volop onderzoek gedaan, en er zijn verschillende ondernemers die hiermee aan de slag willen.

Europese wetgeving zit deze innovaties echter in de weg. Insecten mogen niet gevoerd worden met mest, omdat het een dierlijk bijproduct is en insecten onder landbouwhuisdieren vallen. Ooit is deze wetgeving gemaakt om de voedselveiligheid te waarborgen. Maar er is geen rekening gehouden met het kweken van insecten voor andere doeleinden dan voedsel. De innovatie is hier dus sneller dan de wet!

Om hier iets aan te doen, heb ik nu een brief geschreven aan de Europese Commissaris van gezondheid en voedselveiligheid, om bij hem aan te dringen om deze regelgeving aan te passen. Ik hoop dat mijn brief gehoor krijgt, zodat we deze innovaties verder kunnen ontwikkelen!