De laatste weken staat het onderwerp diertransport hoog op de agenda in het Europees Parlement. Er bestaan verschillende Europese regels op dit gebied, bijvoorbeeld voor maximale transportduur, rusttijden en leefomstandigheden tijdens transport. Probleem is dat de wetgeving in veel delen van de EU niet goed gehandhaafd wordt. Slecht voor het dierenwelzijn, slecht voor de Nederlandse concurrentiepositie van de Nederlandse transporteurs. Door het ontbreken van een gelijk speelveld lijden de goeden onder de kwaden. Handhaven dus!

Daarnaast heb ik twee belangrijke aanpassingen in de wetgeving voorgesteld. Het toestaan van de bordeskeuring en een zogenaamde “Schengen voor varkens”.

 Voordat dieren geëxporteerd kunnen worden, moet het welzijn van de dieren gekeurd worden door een veearts. Alleen gezonde dieren mogen getransporteerd worden. Als bijvoorbeeld een vrachtauto dieren ophaalt bij verschillende veehouders, moeten alle dieren bij een verzamelstation weer uitgeladen worden om ze te kunnen keuren. Dit geeft extra stress voor het dier. Daarom is de NVWA een pilot gestart waarbij dieren in de vrachtauto zelf gekeurd kunnen worden door een veearts, de zogenaamde bordeskeuring. Uit de pilot komt naar voren dat de keuring op deze manier heel goed mogelijk is. Helaas laat de huidige EU-wetgeving dat nog niet toe. Daarom wil ik ruimte scheppen in de regels voor nieuwe keuringsmogelijkheden, die de stress van het dier verminderen.

Mijn tweede aanpassing is een ‘Schengen voor varkens’. Hiermee wil ik dat de exportregels worden versoepeld voor transporten met een laag risico voor verspreiding van dierziekten. Bijvoorbeeld een direct transport van dieren naar de slachterij. Bij een transport van varkens uit Nederland naar een Duitse slachterij, keurt een Nederlandse dierenarts de varkens een keer en daarna moet een Duitse dierenarts dezelfde varkens nog een keer keuren. Als deze dubbele keuring komt te vervallen wordt het aantrekkelijker om niet alleen Nederlandse slachterijen te gebruiken maar ook de Duitse. Dit kan de duur van het diertransport verkorten, omdat in sommige gevallen een Duitse slachthuis dichterbij is dan een Nederlandse. Visa versa geldt dit ook voor de Duitse varkens en voor andere landen.

Voor deze aanpassingen hoop ik in de komende tijd steun te krijgen bij mijn collega’s in de landbouwcommissie van het Europees Parlement. Hou mijn website en sociale media in de gaten voor verdere updates!