Jan Huitema

Home / Jan Huitema

Afgeronde opleidingen:

  • Wageningen Universiteit (MSc Animal Production Systems)
  • Wageningen Universiteit (BSc Animal Sciences)
  • VWO, Bogerman Sneek

Beroepshalve uitgeoefende functies:

  • Melkveehouder in Makkinga
  • Beleidsmedewerker FDP-Europarlementariër Holger Krahmer (thema’s milieu, klimaat en energie)
  • Beleidsmedewerker VVD-Europarlementariër Jan Mulder (thema’s landbouw en plattelandsontwikkeling)
  • Beleidsmedewerker, DG Presidium, Europees Parlement

Foto Koe (verbeterd)