Het is zover. Het nieuwe jaar is van start en gedurende heel 2018 is Leeuwarden-Fryslân de Culturele Hoofdstad van Europa. Een jaar lang laat de provincie zien hoe de Friezen het leven vieren en daarbij een gezonde planeet achter laten voor de generaties die nog komen. Friesland zal op bijzondere wijze aan de wereld laten zien hoe mooi de provincie is. Cultuur is daarbij niet het doel, maar het middel.

Als geboren Fries, is en blijft Fryslân mijn thuis. Ik ben trots op het land, het water, de ruimte en de hardwerkende ondernemende mensen. Ik vind het belangrijk om te zien dat tijdens Leeuwarden Culturele hoofdstad, deze elementen worden gecombineerd om de kloof tussen stad en platteland te dichten. Daarnaast zal de rest van Europa zien hoe gastvrij Leeuwarden is.

Het landschap van Friesland is het podium en iedereen is uitgenodigd! Kijk op de website van Leeuwarden voor het volledige programma: www.friesland.nl/nl/culturele-hoofdstad/programma