Gisteravond sprak ik in de plenaire vergadering van het Europees Parlement over de aanname van het rapport over emissie-eisen voor middelgrote stookinstallaties. Namens de Europese liberalen zat ik aan de onderhandelingstafel. We hebben goede resultaten geboekt die zorgen voor een gelijk speelveld en ruimte voor innovatie!

U kunt hier mijn bijdrage bekijken.

Voor de handel in fokdieren, zoals runderen, varkens, schapen en paarden en de producten daarvan gelden Europese regels. Deze wetgeving werd geüpdatet, wat enkele Europarlementariërs aangrepen als excuus om achterdeuren in de wetgeving in te bouwen. Hiermee zouden ze de eigen fokkerijsector willen beschermen.

VVD-Europarlementariër Jan Huitema: “Het is onacceptabel dat bepaalde lidstaten de deur willen dichtgooien voor fokdieren of producten daarvan uit bijvoorbeeld Nederland of Denemarken. Eerlijke handel is de hoeksteen van onze interne markt. Bovendien is het belangrijk dat lidstaten genetisch materiaal kunnen uitwisselen om zo de genetische rijkdom binnen de Europese Unie te verbeteren.”

Door intensieve samenwerking met zijn liberale Zweedse collega’s wist Jan Huitema de slechte voorstellen één-voor-één uit het voorstel te halen. Nu ligt er een gebalanceerd pakket dat een gelijk speelveld voor de Europese fokkerijsector garandeert. De landbouwcommissie van het Europees Parlement heeft dit voorstel overgenomen en gaat nu in onderhandelingen met de Europese raad van ministers.

artikel