Jan Huitema ondervraagt kandidaat-Eurocommissaris

Actueel
Vandaag dinsdag 30 september 2014 is de beoogde Commissaris voor gezondheid en voedselveiligheid gehoord in het Europees Parlement, de Litouwer Vytenis Andriukaitis. Europarlementariër Jan Huitema had de gelegenheid gekregen hem kritisch te ondervragen. Huitema is van mening dat nieuwe plantveredelingstechnieken, zoals cisgenese, onterecht door de Europese Commissie worden tegengehouden. Hij wees op de grote voordelen voor voedselzekerheid, volksgezondheid en voor het milieu. De Universiteit van Wageningen heeft onderzocht dat met cisgenese het gebruik van bestrijdingsmiddelen in Nederland met de helft zou kunnen worden verminderd. Andriukaitis, een voormalig arts, antwoorde dat hij te weinig kennis van zaken had om hier diep op in te kunnen gaan. Wel gaf hij aan dat wetenschap leidend zou moeten zijn bij het beoordelen van nieuwe landbouwtechnieken. Huitema: “Het spreekt voor de kandidaat-Commissaris dat hij eerlijk…
Lees meer