Consumenten stellen steeds hogere eisen op het gebied van milieu en dierenwelzijn voor hun dagelijkse boodschappen, terwijl de meerkosten voor de boer door Europese mededingingswetgeving maar moeilijk doorberekend kan worden in de consumentenprijs. Gisteravond heeft de landbouwcommissie in het Europees Parlement met grote meerderheid een amendement van VVD-Europarlementariër Jan Huitema aangenomen, waarmee de mededingingswetgeving zodanig wordt aangepast dat meer ruimte ontstaat om deze kosten wel door te kunnen berekenen.

Jan Huitema, Europarlementariër VVD:
“Door de Europese mededingingsregels aan te passen zijn boeren en tuinders beter in staat om investeringen op het gebied van duurzaamheid terug te verdienen uit de markt. Hierdoor kan de agrarische sector gemakkelijker voldoen aan de eisen van de burger op het gebied van duurzaamheid. Beter voor boer, burger en milieu.”

Voor meer informatie kunt u bellen naar:

·         Jan Huitema: +31 (0) 6 55857899
·         Kantoor Huitema +32 (0) 228 45131