Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met de voorstellen van VVD-Europarlementariër Jan Huitema om zogenaamde bordeskeuringen en een ‘Schengen voor varkens’ mogelijk te maken binnen Europese wetgeving.

Bordeskeuring is een keuringsmethode van dieren voor export, waarbij op een verzamelcentrum de keuring op de veewagen plaatsvindt door een dierenarts.  Op deze manier hoeven de dieren niet meer uit- en ingeladen worden, waardoor stress voor dieren verminderd kan worden. In Nederland zijn pilots uitgevoerd met deze bordeskeuring in samenwerking met de NVWA, dierenartsen en transporteurs. Helaas is deze bordeskeuring niet toegestaan binnen de huidige Europese regelgeving. Het Europees Parlement wil nu meer ruimte maken voor alternatieve keuringsmethoden, zoals de bordeskeuring, zonder dat deze extra risico’s voor diergezondheid of het dierenwelzijn met zich meebrengen.

Daarnaast heeft het Europees Parlement een voorstel van Huitema aangenomen waarmee de transporttijd van varkens naar het slachthuis verkort kan worden. In sommige gevallen ligt het dichtstbijzijnde slachthuis net over de grens in het buitenland. Helaas wordt het transport naar deze dichterbij gelegen slachthuizen in het buitenland ontmoedigd door regelgeving. Het Europees Parlement wil nu dat de Europese Commissie onderzoekt of hier een oplossing voor gevonden kan worden en er een zogenaamde Schengen voor varkens kan ontstaan.

VVD-Europarlementariër Jan Huitema: “In Den Haag is meermaals gesproken over een Schengen voor varkens en zijn er in Nederland succesvolle pilots uitgevoerd met de bordeskeuring. Beide om stress bij de dieren te verminderen. Europese wetgeving staat dit echter nog niet toe. Ik ben blij dat nu ook het Europese Parlement oproept om de wetgeving voor deze veelbelovende initiatieven aan te passen.”

Lees hier het vorige persbericht over dit onderwerp, met een verdere toelichting op de bordeskeuring en een Schengen voor varkens.

Voor meer informatie kunt u bellen naar:

·         Jan Huitema: +31 (0) 6 55857899
·         Kantoor Huitema +32 (0) 228 45131