Voorstellen van VVD-Europarlementariër Jan Huitema om het nieuwe Europees landbouwbeleid resultaatgerichter te maken zijn door de landbouwcommissie van het Europees Parlement aangenomen. Op dit moment krijgen boeren inkomenssubsidie op voorwaarde dat ze verschillende vergroeningsmaatregelen doorvoeren die door Brussel zijn voorgeschreven. Brussel toetst vervolgens of elke boer de maatregelen doorvoert, zonder te kijken of de maatregelen resultaat hebben gehad. Volgens de Europese rekenkamer heeft deze manier van vergroening gefaald. In de voorstellen van Huitema krijgen boeren van Brussel meer vrijheid om zelf te bepalen hoe ze duurzaamheidsdoelen willen halen. In plaats van boeren vergroeningsmaatregelen voor te schrijven, wordt het resultaat van de boer op het gebied van klimaat, milieu en biodiversiteit beloond.

Daarnaast zijn de voorstellen van Huitema aangenomen die de concurrentiekracht van de boer verbeteren en meten in welke mate het landbouwbeleid bijdraagt aan de competitiviteit van de sector.

Jan Huitema (VVD-Europarlementariër): “De huidige vergroening binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid is een grote mislukking. Boeren krijgen vanuit Brussel opgelegd hoe ze moeten boeren. Geef boeren het stuur van hun bedrijf weer terug in handen. Zij weten het beste wat er speelt op hun bedrijf. Laat boeren het op hun eigen manier doen en betaal ze voor het geleverde resultaat op klimaat, milieu en biodiversiteit. Zo gaan boeren achter de vergroening staan en gaat het Europees landbouwbeleid echt leveren op duurzaamheid.”

Voor meer informatie kunt u bellen naar: Kantoor Huitema +32 (0) 228 45131