Video: Handel planten niet belemmeren!

Europa wil de import van planten en plantmateriaal van buiten de EU lastiger maken door landen de mogelijkheid te geven om lijsten aan te leggen van planten die Europa niet in mogen, zonder daarbij de risico’s of impact voldoende af te wegen. Hiermee wordt de deur...