De mestverordening: een lang proces, maar ik geef niet op!

De mestverordening: een lang proces, maar ik geef niet op!

In het Europees Parlement probeer ik de aankomende maanden mijn collega’s te overtuigen dat het oerstom is om dierlijke mest te moeten afvoeren en kunstmest te moeten aankopen. Nederlandse boeren en tuinders werken hard aan mooie innovaties die beter zijn voor het...
Video: Bezoek aan mestverwerker Kumac

Video: Bezoek aan mestverwerker Kumac

Afgelopen week nam ik mijn Brusselse collega’s uit mee naar een mestverwerkingsinstallatie in Deurne. In het Europees Parlement ben ik namens de landbouwcommissie hoofdverantwoordelijk voor de nieuwe meststoffenwetgeving. Ik wil dat we mineralenconcentraat kunnen gaan...

Toelating mineralenconcentraat: nu doorpakken

Nu heb je de kromme situatie dat een boer dierlijke mest moet afvoeren en kunstmest mag aanvoeren, dat kan beter! Daarom zet ik vol in op de toelating van mineralenconcentraat.”De nitraatrichtlijn uit 1991 stelt een limiet aan het gebruik van dierlijke mest....