Een gesloten mestkringloop; ruimte voor organische meststoffen!

Een gesloten mestkringloop; ruimte voor organische meststoffen!

Innovatie, Landbouw
Wat een mooi resultaat! Als het aan het Europees Parlement ligt wordt er binnen de nieuwe meststoffenverordening meer ruimte gecreëerd voor organische meststoffen zoals dierlijke mest en afvalstromen. Dit zou ertoe moeten leiden dat boeren minder mest hoeven af te voeren en minder afhankelijk worden van kunstmest. Ik ben blij dat mijn collega’s inzien dat we de mestkringloop op boerderijen veel beter kunnen sluiten. In Nederland zijn we al jaren bezig met ecologische en technologische innovaties om dat voor elkaar te krijgen. Helaas worden deze innovaties geblokkeerd door Europese regelgeving. Dat de Europese Commissie nu aan een oplossing werkt, door criteria op te stellen, kun je gerust een kleine doorbraak noemen! Het Parlement stemde ook in met strengere eisen voor het zware metaal cadmium in fosfaatkunstmest. Cadmium is kankerverwekkend en…
Lees meer

Mestverordening, 23.000 handtekeningen en LED

Agenda, Landbouw
Na de stemmingen op dinsdag, waarbij mijn oproep om dierlijke mest te mogen gebruiken als vervanger voor kunstmest door de landbouw én milieucommissie werd bekrachtigd, heb ik veel positieve reacties mogen ontvangen. We zijn er nog niet, we moeten de rest van het Europees Parlement nog overtuigen, maar de toon is gezet! (meer…)
Lees meer

Toelating mineralenconcentraat op scherp gezet

Landbouw
Als Europarlementariër zet ik mij geruime tijd in om het overschot aan dierlijke mest in Nederland te mogen gebruiken als grondstof voor kunstmestvervangers. Deze oproep is vandaag door zowel de landbouw- als de milieucommissie in het Europees Parlement bekrachtigd. Goed nieuws dus! Wat houdt mijn oproep precies in? Nederlandse boeren hebben met hun vee vaak een overschot aan dierlijke mest. Deze mest moeten zij naar het buitenland afvoeren. Tegelijkertijd kopen de boeren kunstmest aan die zij gebruiken om de gewassen voldoende te kunnen bemesten. Door innovaties van Nederlandse boeren is het mogelijk om in plaats van kunstmest, gebruik te maken van de dierlijke mest. Hierdoor hoeven ze dus geen mest af te voeren en tegelijkertijd geen nieuwe kunstmest aan te kopen! Met andere woorden; er kan efficiënter worden omgegaan met…
Lees meer