Patenten op groente en fruit verleden tijd!

Patenten op groente en fruit verleden tijd!

Tuinbouw
Patenten op groente en fruit verleden tijd! Het Europese Octrooibureau heeft vandaag besloten dat het geen patenten meer gaat verlenen op producten die voortkomen uit klassieke veredeling. "Na een lang proces kunnen we nu eindelijk de vruchten plukken van het gedane werk binnen de politieke arena. De richtsnoeren die bij het toekennen van patenten worden gehanteerd zullen worden aangepast. Hierdoor wordt voorkomen dat groente en fruit in de handen van een klein aantal grote bedrijven komt te liggen", aldus Jan Huitema. De VVD Europarlementariër zette samen met Bas Belder (SGP) het onderwerp op de politieke agenda van het Europees Parlement in het najaar van 2015. “Ik ben zeer verheugd. Een grote overwinning voor onze kwekers die bekend staan om hun innovatieve kracht en hiermee een grote bijdrage leveren aan de…
Lees meer

De tomaat moet van ons allemaal blijven!

Tuinbouw
Door het aanvragen van patenten op groente en fruit dreigt het gevaar dat deze in de handen komen van een klein aantal grote bedrijven, aldus VVD Europarlementariër Jan Huitema. “Binnen de Europese politieke arena is iedereen het er over eens dat dit moet stoppen. Nu is het tijd om door te pakken om onze voedselvoorziening en de innovatiekracht van onze kwekers te beschermen. De tomaat moet van ons allemaal blijven. Dit kan niet worden gegarandeerd, zolang het Europese Octrooibureau haar beleid niet aanpast.”  VVD Europarlementariër Jan Huitema heeft vandaag samen met zijn collega’s een brief naar het Europese Octrooibureau gestuurd, met de oproep om snel met een oplossing te komen. Toelichting In het voorjaar van 2015 besloot de Hoge Kamer van Beroep van het Europese Octrooibureau (EOB) dat producten die…
Lees meer