Vanaf maandag week maandag 27 februari neem ik een week lang de social media kanalen van @Boerburgertweet over. Ik ga proberen om de volgers mijn leven als boer én politicus te laten zien. @Boerburgertweet wordt door duizenden Nederlanders gevolgd. Het account heeft ruim 6.500 volgers op Twitter en bijna 12.000 op Facebook. Dat aantal groeit nog dagelijks.

Iedereen kan een week live meekijken met hoe ik mijn koeien melk en de stal uitmest, maar ook met wat er allemaal gebeurt in het Europarlement. Zo presenteer ik op maandag mijn rapport rondom het wetsvoorstel om mineralenconcentraat toe te laten als kunstmestvervanger en organiseer ik woensdag een hearing omtrent de data voortkomend uit precisielandbouw.

Transparantie en het contact met de achterban in Nederland vind ik zeer belangrijk. Brussel is voor velen toch een ver-van-hun-bed-show en ik hoop dat ik o.a. door te twitteren voor @boerburgertweet, het werk hier tastbaarder kan maken.

Over Boerburgertweet
@Boerburgertweet bestaat ruim anderhalf jaar en is opgericht door Caroline van der Plas uit Deventer. Doel van @Boerburgertweet is de burger meer kennis te geven over waar hun voedsel vandaan komt en om meer maatschappelijk draagvlak te creëren voor de Nederlandse land- en tuinbouw.

‘Er bestaan veel misverstanden over boeren en tuinders, die flink worden aangejaagd door organisaties als Wakker Dier, Milieudefensie, Greenpeace en Partij voor de Dieren’, zegt Van der Plas. ‘Gevolg is dat er, zeker in de stad, meer óver boeren gesproken wordt, dan mét boeren. Met @Boerburgertweet doorbreken de boeren dat patroon en laten zij het echte boerenverhaal aan de burgers te laten zien.’

Dit concept blijkt een groot succes. Boeren en tuinders vertellen een eerlijk verhaal, dus ook de minder rooskleurige kanten van het boerenleven komen aan bod. Burgers kunnen de gastboer van de week alle vragen stellen, die wij willen en krijgen direct antwoord. Op deze manier komt een echte boer-burger-dialoog tot stand’, aldus Van der Plas.