Onbegrijpelijk! Het Europees Parlement heeft vandaag bij voorbaat tegen de innovatieve vistechniek Pulskor gestemd. De Nederlandse visserijsector heeft een nieuwe techniek ontwikkeld waarmee we efficiënt en vooral duurzaam kunnen vissen. Andere landen hebben deze methode links laten liggen en schrikken nu van het succes van de Nederlandse vloot. Om die reden zijn ze bij hun Europarlementariërs gaan lobbyen om deze techniek in de EU te verbieden. Blijkbaar worden door het Europees Parlement duurzame innovaties afgestraft om concurrentie tussen de lidstaten uit de weg te gaan. Zo probeerde de tegenlobby in te spelen op onderbuikgevoelens en emotie. Onderstaande boodschap werd door hen vlak voor de stemming op de deur van mijn kantoor geplakt. Helaas met succes blijkt nu, want er is plenair gestemd voor een totaalverbod op de pulsvisserij. Wat een gemiste kans!

Ondanks de vele pogingen, die ik samen met andere Nederlandse Europarlementariërs heb gedaan, is het niet gelukt om collega’s te overtuigen om naar feiten en wetenschappelijk onderzoek te luisteren. Ondanks dat de positie van het Europees Parlement met deze stemming is bepaald, is deze uitslag nog niet allesbepalend. De volgende stap zijn de onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad van Ministers. Het is daarom nu aan onze Minister van Landbouw Carola Schouten om binnen de Raad een goed standpunt te krijgen. Met dat standpunt zal vervolgens worden onderhandeld met het Europees Parlement. Uiteraard zal ook zij alles op alles zetten om deze innovatieve vistechniek alsnog toe te laten, maar het zal een zeer lastige taak zijn.

 

Aanstaande dinsdag is er een belangrijke stemming in het Europees Parlement voor de Nederlandse visserij. Dan wordt er namelijk plenair gestemd over de vistechniek Pulskor.

Met deze zeer innovatieve techniek worden vissen, zoals tong, opgeschrikt door kleine stroomstootjes en daarna gevangen in een net. Door deze techniek is het niet meer nodig om kettingen te gebruiken die over de bodem slepen zoals bij de gangbare boomkorvisserij. Hierdoor wordt de bodem minder beroerd wat beter is voor het bodemleven. Daarnaast wordt er veel minder brandstof verbruikt, omdat de netten veel makkelijker voort te bewegen zijn en wordt er minder bijvangst gevangen omdat de techniek selectiever vist.

De stemming wordt spannend omdat andere lidstaten deze techniek (nog) niet toepassen en bang zijn voor een concurrentievoordeel bij Nederlandse vissers. Met die reden worden er argumenten opgegooid waarbij de techniek in twijfel werd getrokken. Zo zou het slecht zijn voor de vis zelf. Echter draagt deze selectieve vistechniek juist bij aan een beter ecosysteem.

De Europese Commissie is al overtuigd en in de visserij commissie van het Europees Parlement is ook positief gestemd. Laten we hopen dat de stemming plenair ook goede resultaten geeft voor de Nederlandse visserij!

VVD bepleit schokkende visserijrevolutie

 

pulskor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 12 augustus stelde Jan Huitema een schriftelijke vraag aan Eurocommissaris Damanaki aangaande haar uitlatingen over de bodemberoerende visserij die zij in een persoonlijke column door het slijk meende te moeten halen. Inmiddels heeft de Commissaris geantwoord. Het antwoord van mevrouw Damanaki is verderop op deze pagina te vinden. Jan Huitema is niet tevreden met haar antwoord zoals blijkt uit zijn reactie:

” Het zou Commissaris Damanaki sieren als zij de Nederlandse visserijsector een schouderklopje geeft, omdat vele vissers voldoen aan het MSC duurzaamheidscertificaat en bijzonder innovatief zijn. In plaats daarvan haalt zij met haar uitspraken een hele sector die binnen de wet opereert door het slijk. Juist vissers en reders in Nederland zijn constant bezig nieuwe technieken te ontwikkelen die de visserij duurzamer maken; onder andere door het verminderen van bijvangst en brandstofverbruik. In haar antwoorden geeft zij aan dat het verbeteren van selectiviteit van de visserij al vele jaren een beleidsdoelstelling is van Brussel. Het is daarom vreemd dat de vergunningverlening van nieuwe vistechnieken zoals pulskorvisserij in Brussel zo ontzettend traag verloopt.”

 

Hieronder het antwoord van Commissaris Damanaki:

“Elk vistuig kan effecten op mariene habitats hebben, maar er is aanzienlijk wetenschappelijk bewijs dat gesleept bodemvistuig het meeste schade aanricht, met name aan gevoelige en kwetsbare habitats. Dit wordt bevestigd in een recent verslag van het Europees Parlement waarin de effecten van vistuig op het bodemecosysteem werden beschouwd. In tal van wetenschappelijke studies en in de effectbeoordeling met het oog op de herziening van het gemeenschappelijk viserijbeleid (GVB) wordt de visserij met gesleept vistuig als een van de EU-visserijen met de hoogste teruggooiniveaus beschouwd. Dit staaft de stelling dat bodemtrawls niet-selectief kunnen zijn en schade aan de zeebodem kunnen veroorzaken.

Op basis van deze twee argumenten (bodemtrawls zijn niet-selectief en veroorzaken schade aan de zeebodem) heeft de Commissie voorgesteld om de visserij met bodemtrawls in diepzeehabitats uit te faseren. Het voorstel wordt momenteel besproken met de medewetgevers.

De Commissie is zich ervan bewust dat sommige bodemtrawlvisserijen zijn gecertificeerd door onafhankelijke instanties zoals de Marine Stewardship Council (MSC) of in het kader van andere, soortgelijke regelingen. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat die regelingen en de maatstaven die in het kader daarvan worden gebruikt voor het meten en monitoren van de duurzaamheid, niet door de Commissie worden gecontroleerd.

Voorts is het de verantwoordelijkheid van de Commissie om nieuw beleid te ontwikkelen en te bevorderen en nieuwe wetgeving voor te stellen. Het verbeteren van de selectiviteit van de visserij is al vele jaren een beleidsdoelstelling van het GVB, net zoals de vermindering van de impact van vistuig op niet-doelsoorten. Effecten op het mariene ecosysteem als geheel komen ook uitgebreid aan bod in de kaderrichtlijn mariene strategie.”