In het Europees Parlement probeer ik de aankomende maanden mijn collega’s te overtuigen dat het oerstom is om dierlijke mest te moeten afvoeren en kunstmest te moeten aankopen. Nederlandse boeren en tuinders werken hard aan mooie innovaties die beter zijn voor het milieu en voor de portemonnee van de boer. Ik zet mij in om zogenaamde mineralenconcentraat boven de gebruiksnorm voor dierlijke mest te mogen gebruiken!

Nadat ik het rapport, waar ik hoofdverantwoordelijke voor ben, heb gepresenteerd, hebben collega Europarlementariërs de mogelijkheid gekregen om wijzigingen aan te brengen. Ik verwerk deze wijzigingen nu in een herziende versie van het rapport, zodat het opnieuw in de landbouwcommissie kan worden ingebracht en er over kan worden gestemd. Daarna moet er ook nog plenair (met alle 751 Europarlementariërs) over worden gestemd. 

Kortom; een lang proces in het Europees Parlement, waar we na de zomer uit moeten zijn. Dan staat er een nieuw gevecht voor de deur: met de lidstaten. Daarom kaart ik het nu al aan bij landen die hier interesse in kunnen hebben, zoals Duitsland en België. Het Parlement en de lidstaten moeten er samen uit komen, voordat een voorstel een wet wordt. Bij elkaar duurt dat zeker tot 2018.