Wat doe ik voor jou in Europa? 

De afgelopen 5 jaar heb ik mij in Brussel ingezet voor een Europa dat levert voor Nederland. Voor resultaatgericht beleid, met ruimte voor concurrentie, waarbij duurzaamheid wordt beloond.

Er zijn veel grote vraagstukken waar Europa mee te maken heeft, die Nederland niet alleen kan oplossen. Denk hierbij aan onderwerpen als klimaatverandering, milieu en veiligheid. Samenwerken is dan cruciaal, want samen staan we sterker.

De afgelopen 5 jaar heb ik mij met name ingezet op het gebied van klimaat, milieu, landbouw en budget. Een klein kijkje in mijn werk:

Landbouw
Ik ben trots op de Nederlandse land- en tuinbouw, die internationaal toonaangevend is. Als melkveehouder weet ik als geen ander tegen welke uitdagingen boeren aanlopen. Boeren krijgen veel te verduren. Ze worden vaak geconfronteerd met maatschappelijke kritiek, die niet altijd terecht is. De waardering voor onze landbouwsector is vaak ver te zoeken en dat vind ik jammer. Ik ben er namelijk van overtuigd dat de Nederlandse landbouwsector een belangrijke rol kan spelen in het aanpakken van bijvoorbeeld milieu- en klimaatuitdagingen.

Ik wil daarbij voorkomen dat onze boeren worden belemmerd door starre Europese regels. De landbouwsector is het meest gebaat bij een beleid waar innovatie mogelijk is en duurzaam resultaat gestimuleerd wordt. Waarbij we op Europees niveau gezamenlijk doelen stellen, maar de boer zelf aan het roer blijft en zelf bepaalt hoe de doelen behaald worden. Europese regels moeten ondernemerschap en innovatie faciliteren in plaats van frustreren.

Klimaat
Stijgende temperaturen, extremer weer en een stijgende zeespiegel. Klimaatverandering staat hoog op de Europese agenda en dat is niet voor niets. Om verdere opwarming van de aarde te voorkomen, moeten we broeikasgassen (in het bijzonder CO2) terugdringen. Europese samenwerking is daarbij cruciaal. Het klimaat kent geen grenzen en dus krijgen alle lidstaten hier mee te maken.

Deze afspraken moeten wat mij betreft zo veel mogelijk Europees vastgelegd worden, om eerlijke concurrentie tussen bedrijven te behouden. Het kan niet zo zijn dat wij volop investeren in innovaties, maar dat andere landen geen stapje extra zetten. Een gelijk speelveld is essentieel om de ambitieuze doelstellingen te halen.

Budget
Het Europese budgetsysteem is aan verandering toe en Europa moet veel kritischer naar haar uitgaven kijken. Op dit moment wordt het beschikbare budget als uitgangspunt genomen. Dit geeft de verkeerde prikkel om het budget ook daadwerkelijk volledig uit te geven. Hierdoor worden geen of te weinig Europese prioriteiten gesteld. Nationale parlementen doen hun best om geld terug te laten vloeien naar de belastingbetaler, terwijl dat in Brussel wel eens vergeten lijkt te worden. Dit valt niet uit te leggen aan de belastingbetaler. Daarom mogen wat mij betreft de inkomsten niet langer de uitgaven bepalen en moet Brussel kritischer kijken waar zij haar geld aan uit kan geven. 

En nu?
Zoals je merkt, ik ben nog niet klaar in Brussel! Wat mij betreft kunnen we nog heel veel doen om Europa beter voor Nederland te laten werken. De komende tijd ga ik dan ook door met mijn werk in Brussel. Niet voor mijzelf, maar voor voor de Nederlandse boer, tuinder en ondernemer. Die staan bij mij op nummer 1. We moeten obstakels voor Nederland en Nederlandse ondernemers wegnemen, zodat we kunnen blijven innoveren en ondernemen in een Europa dat levert voor Nederland.