VVD bepleit schokkende visserijrevolutie

 

pulskor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 12 augustus stelde Jan Huitema een schriftelijke vraag aan Eurocommissaris Damanaki aangaande haar uitlatingen over de bodemberoerende visserij die zij in een persoonlijke column door het slijk meende te moeten halen. Inmiddels heeft de Commissaris geantwoord. Het antwoord van mevrouw Damanaki is verderop op deze pagina te vinden. Jan Huitema is niet tevreden met haar antwoord zoals blijkt uit zijn reactie:

” Het zou Commissaris Damanaki sieren als zij de Nederlandse visserijsector een schouderklopje geeft, omdat vele vissers voldoen aan het MSC duurzaamheidscertificaat en bijzonder innovatief zijn. In plaats daarvan haalt zij met haar uitspraken een hele sector die binnen de wet opereert door het slijk. Juist vissers en reders in Nederland zijn constant bezig nieuwe technieken te ontwikkelen die de visserij duurzamer maken; onder andere door het verminderen van bijvangst en brandstofverbruik. In haar antwoorden geeft zij aan dat het verbeteren van selectiviteit van de visserij al vele jaren een beleidsdoelstelling is van Brussel. Het is daarom vreemd dat de vergunningverlening van nieuwe vistechnieken zoals pulskorvisserij in Brussel zo ontzettend traag verloopt.”

 

Hieronder het antwoord van Commissaris Damanaki:

“Elk vistuig kan effecten op mariene habitats hebben, maar er is aanzienlijk wetenschappelijk bewijs dat gesleept bodemvistuig het meeste schade aanricht, met name aan gevoelige en kwetsbare habitats. Dit wordt bevestigd in een recent verslag van het Europees Parlement waarin de effecten van vistuig op het bodemecosysteem werden beschouwd. In tal van wetenschappelijke studies en in de effectbeoordeling met het oog op de herziening van het gemeenschappelijk viserijbeleid (GVB) wordt de visserij met gesleept vistuig als een van de EU-visserijen met de hoogste teruggooiniveaus beschouwd. Dit staaft de stelling dat bodemtrawls niet-selectief kunnen zijn en schade aan de zeebodem kunnen veroorzaken.

Op basis van deze twee argumenten (bodemtrawls zijn niet-selectief en veroorzaken schade aan de zeebodem) heeft de Commissie voorgesteld om de visserij met bodemtrawls in diepzeehabitats uit te faseren. Het voorstel wordt momenteel besproken met de medewetgevers.

De Commissie is zich ervan bewust dat sommige bodemtrawlvisserijen zijn gecertificeerd door onafhankelijke instanties zoals de Marine Stewardship Council (MSC) of in het kader van andere, soortgelijke regelingen. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat die regelingen en de maatstaven die in het kader daarvan worden gebruikt voor het meten en monitoren van de duurzaamheid, niet door de Commissie worden gecontroleerd.

Voorts is het de verantwoordelijkheid van de Commissie om nieuw beleid te ontwikkelen en te bevorderen en nieuwe wetgeving voor te stellen. Het verbeteren van de selectiviteit van de visserij is al vele jaren een beleidsdoelstelling van het GVB, net zoals de vermindering van de impact van vistuig op niet-doelsoorten. Effecten op het mariene ecosysteem als geheel komen ook uitgebreid aan bod in de kaderrichtlijn mariene strategie.”