Na de stemmingen op dinsdag, waarbij mijn oproep om dierlijke mest te mogen gebruiken als vervanger voor kunstmest door de landbouw én milieucommissie werd bekrachtigd, heb ik veel positieve reacties mogen ontvangen. We zijn er nog niet, we moeten de rest van het Europees Parlement nog overtuigen, maar de toon is gezet!

Deze week zijn ook maar liefst 23.000 handtekeningen van vissers in Brussel overhandigd. Zij willen dat de huidige wetgeving wordt aangepast. Op dit moment geldt dat alle vis, dus ook alle bijvangst van andere soorten, aan land moet worden gebracht. Teruggooien mag niet meer. De bijvangst wordt afgetrokken van het totale vissersquotum, wat nadelig is voor de vissers. Daarbij kan een groot gedeelte van deze bijvangst zorgen voor nakomelingen en zijn ze voedsel voor andere soorten in het water.

Donderdag stonden de leerlingen van het Sint Canisius Tubbergen college bij me op de stoep. Een groep jonge studenten die me veel vragen hebben gesteld over mijn werk als Europarlementariër. Een selfie kon natuurlijk niet ontbreken.

Dat LED verlichting beter is voor het milieu, maar dat het ook een positieve impact kan hebben op het dierenwelzijn heb ik vanmiddag geleerd tijdens mijn bezoek aan de LEDFactory. Een mooi voorbeeld van innovatie in de agrarische sector.