Gisterenavond hebben de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese landen een informeel akkoord bereikt over nieuwe Europese regels die overheden in de gehele EU gaan verplichten om bij de aanschaf van nieuwe voertuigen, zoals stadsbussen, vaker te kiezen voor voertuigen met een lage CO2-uitstoot. Deze nieuwe Europese wetgeving treedt vanaf 2021 in werking. Jan Huitema (VVD-Europarlementariër) was een van de onderhandelaars op dit dossier.

Jan Huitema (VVD-Europarlementariër): “In de transportsector stijgt de CO2-uitstoot nog steeds. Om de klimaatdoelen te halen, moeten we hier gezamenlijk wat aan doen. Daarom ben ik voorstander van een Europese aanpak om de CO2-uitstoot terug te dringen. Dit wetsvoorstel is daar een goed voorbeeld van. Bovendien moeten overheden het goede voorbeeld geven, ook in de transitie naar een schonere transportsector. Tot slot vergroot deze wetgeving de vraag naar onder andere elektrische en waterstofauto’s, wat de verdere ontwikkeling van deze voertuigen een impuls geeft.

Achtergrond: De Richtlijn Schone Voertuigen is onderdeel is van het mobiliteitspakket van de Europese Commissie. Concreet houdt deze richtlijn in dat er vanaf 2021 nieuwe Europese regels komen voor de openbare aanbesteding van voertuigen zoals stadsbussen. Europese overheden moeten bij de aanschaf van nieuwe voertuigen vaker gaan kiezen voor schonere opties, zoals elektrische auto’s. Deze richtlijn levert een bijdrage aan de CO2-reductiedoelen van de Europese Unie in 2030 en tegelijkertijd aan het Klimaatakkoord van Parijs.